MobileMed - Rehabilitacja i fizjoterapia z dojazdem

Wizyty w godzinach : 7:30 - 20:00
Kontakt : + 48 604 999 555

Medyczny Trening Funkcjonalny – diagnostyka

Medyczny Trening Funkcjonalny – diagnostyka

Medyczny Trening Funkcjonalny – diagnostyka.

medical-assistant-training-grand-prairie-txNiezależnie od tego czy trening ma służyć poprawie zdrowia, uzyskaniu lepszego wyniku w wybranej dyscyplinie sportowej czy np. redukcji tkanki tłuszczowej należy rozpocząć go szczegółowym wywiadem i diagnostyką.

Wywiad przeprowadza się po to aby ustalić czy nie ma żadnych przeciwwskazań
do treningu, a także aby zaplanować diagnostykę i określić cel ćwiczeń.

Czemu służy diagnostyka funkcjonalna: 

  • do określenia stanu zdrowia i sprawność poszczególnych układów,
  • aby określić mocne i słabe strony, a następnie dopasować odpowiedni program treningowy,
  • pomaga trenerowi na bieżąco oceniać program treningowy i wyznaczać kolejne cele,
  • aby poprawiać motywację i zwiększać samodyscyplinę

Diagnostyka powinna być dobrana do każdego indywidualnie chociaż niektóre cechy ocenia się u wszystkich osób. Przykładem takich cech może być siła, wytrzymałość, elastyczność, koordynacja, moc itd. Inne parametry ocenia się w zależności od tego jaki ma problem osoba ćwicząca lub jaki cel chce osiągnąć.

Diagnostykę indywidualną wytłumaczę na konkretnych przykładach:

  1. Osoba z chorobą kardiologiczną, która chce poprawić swoją ogólną wydolność fizyczną.

W diagnostyce funkcjonalnej poza ogólnymi testami powinien znaleźć się test wysiłkowy podczas, którego oceniana jest praca serca (EKG wysiłkowe).
Zapisz się na trening medyczny

  1. Osoba trenująca koszykówkę.

W diagnostyce funkcjonalnej należy posłużyć się specyficznymi testami do oceny poszczególnych cech motorycznych wykorzystywanych w tej dyscyplinie sportowej (np. zwinność, koordynacja, szybkość, wyskok).

  1. Osoba z nadwagą, która chce pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

W diagnostyce funkcjonalnej ocenia się ogólną sprawność i wydolność fizyczną

ale poza tymi testami wykonuje się pomiary składu ciała (najczęściej metodą bioimpedancji elektrycznej).

 

Oczywiście wszystkie testy nawet te specyficzne można przeprowadzić z każdą osobą aby uzyskać jak najwięcej informacji ale zawsze rodzaj diagnostyki dobierany jest indywidualnie.

Autor: dr n. med. Tomasz Chomiuk

Zamów wizytę