Mobilemed – rehabilitacja z dojazdem do domu
Wizyty w godzinach: 7:30 - 22:00, Kontakt (8:00 - 20:00): +48 544 440 000
MobileMed - Mobilni rehabilitanci i masażyści
Strona główna » Blog » Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce

mózgowe porażenie dziecięce

Dziś na naszym blogu kilka podstawowych, ale bardzo istotnych informacji na temat mózgowego porażenia dziecięcego. Zapraszamy do lektury. 

Definicja mówi, że mózgowe porażenie dziecięce jest to nazwa opisująca grupę trwałych zaburzeń w rozwoju postawy i kontroli ruchowej, występująca w następstwie niepostępującego uszkodzenia, znajdującego się w rozwoju, ośrodkowego układu nerwowego (M. Bax,1964).

 

Zaburzeniom motoryczności (możliwości ruchowych dziecka) w MPD często towarzyszą zaburzenia czucia, percepcji, poznania, porozumiewania się i zachowania oraz epilepsja i pochodne problemy mięśniowo – szkieletowe.

 

Czynniki ryzyka to przede wszystkim:

Ponadto w grupie ryzyka znajdują się dzieci:

 

Klasyfikacja mózgowego porażenia dziecięcego obejmuje postacie choroby takie jak:

            *monoplegia = monopareza

-objawy dotyczą jednej kończyny (zazwyczaj kończyny górnej), z czasem rozwija się typowy obraz hemiplegii

            *hemiplegia = hemipareza

-porażona jedna strona ciała dziecka, zazwyczaj spastycznie, czasami w częściach dystalnych kończyn może uwidocznić się atetoza

            *parapareza = paraplegia

-porażone kończyny dolne, czysta paraplegia występuje bardzo rzadko, zazwyczaj przechodzi w diplegię z łagodnym porażeniem całej ręki lub tylko dłoni, zawsze typu spastycznego

            *diplegia = dipareza:

-porażenie całego ciała, ale kończyn dolnych w większym stopniu niż kończyn górnych, może, ale nie musi występować porażenie symetryczne, dzieci zazwyczaj mają dobrą kontrole głowy,mowa nie jest zaburzona, czasami z atetozą

            *quadriplegia = quadripareza = tetrapareza

-porażenie całego ciała, porażenie o charakterze atetotycznym – kończyny górne i tułów zazwyczaj bardziej niż kończyny dolne, może występować forma spastyczna i formy mieszane – kończyny górne i kończyny dolne porażone zazwyczaj jednakowo

-często znaczne różnice w porażeniu stron ciała prowadzące do asymetrii postawy i ruchów, słaba kontrola głowy, zaburzenia widzenia, mowy, nieprawidłowa koordynacja wzrokowo – ruchowa

Ponadto w klasyfikacji mózgowego porażenia dziecięcego możemy wyróżnić także:

 

Lekarz podczas określenia charakteru jaki u dziecka przyjmuje mózgowe porażenie dziecięce korzysta dodatkowo z informacji o dziecku takich jak:

  1. Nieprawidłowa motoryka – typologia zaburzeń motorycznych (napięcie mięśniowe, zaburzenia ruchu tj. spastyczność, ataksja). Funkcjonalne zdolności motoryczne – zakres ograniczenia w tym mowy, motoryka ust.
  2. Towarzyszące upośledzenia:

3. Badanie anatomiczne i neuroobrazowe – rozmieszczenie anatomiczne części ciała dotknięta upośledzeniem lub ograniczeniem motoryki.

4.Przyczyny i czas – określenie przyczyny, oraz ramy czasowe wczesnego uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego.

 

Mózgowe porażenie atetoidalne – uszkodzenie występuje w zwojach podstawy mózgu i chorzy wykazują zdezorganizowany sposób poruszania się, który może powodować całkowitą niepełnosprawność. Często zaburzona jest mowa, a niektóre osoby mają zachowaną funkcję poznawczą. Ta postać mózgowego porażenie powodowane jest przez żółtaczkę jąder podkorowych mózgu wynikającą z niezgodności czynnika Rh. Nie jest powszechne.

 

Autorem tekstu jest mgr fizjoterapii Monika Biernacka. Specjalista rehabilitacji niemowląt i dzieci.

Jeśli szukasz sprawdzonych i uznanych na świecie metod rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym już dziś zapisz się na rehabilitację prowadzoną przez naszych specjalistów neurorozwojową metodą NDT – Bobath. Zapraszamy.

Zapisz się na rehabilitację

 

 

Więcej informacji na temat NDT – BOBATH

Więcej informacji na temat rehabilitacji niemowląt oraz rehabilitacji dzieci  w MobileMed.

 

error: Treść jest chroniona !!